Plebėjus – “laisvai keliaujantis emigrantas”.

Terminas plebėjus yra vedinys iš istorinio plebėjas apibrėžimo: 1. Romos nekilmingas laisvasis žmogus. 2. viduramžių miesto varguomenės žmogus. Norėtume atkapstyti istorines ištakas, susieti su šiandiena ir išplėtoti nūdienos paprasto ir neprivilegijuoto pasaulio piliečio, kuris gali nesuvaržomai keliauti, gyvenimo būvį.

Plebėjus yra labai takus projektas – gali nutekėti tai į vieną, tai į kitą pusę. Visgi jis turi pradinę viziją – palengvinti emigranto dalią pasidalinant įvairiausiais spalvingais ir jau pramintais takais.

Projektas gvildenamas dviejų laisvai keliaujančių emigrantų – plebėjų. Abu draugais patapo dar prieš pasirenkant emigranto duoną. Apie kiekvieną atskirai.

AIRIDAS VAINORAS – kūrybos ir rašinių plebėjus. Daugelis čia sutinkamų rašinių yra parašyti būtent jo. Airidas, kitaip dar @ris yra kūrybiškoji siela, berašanti tokiems žurnalams kaip Kultūros Barai, Šiaurės Atėnai ir puoselėjanti viziją išleisti knygą.

Airidas Vainoras - plebejus.com

Airidas Vainoras – kreditas: plebejus.com

JUSTINAS BRIKYS – administravimo ir strategijų plebėjus. Čia retai, o galbūt ir niekada nesutiksite jo rašinių. Justinas siekia patarnauti kūrybingąjai sielai Airidui. Justinas yra sukūręs keletą angliakalbiškų internetinių puslapių: developingmoneyideas.com, abroadship.org, foundship.org ir investorship.uk.

Justinas Brikys - plebejus.com

Justinas Brikys – kreditas: plebejus.com